Σκοπός


Το πρόγραμμα Υποτροφιών του Ιδρύματος Ωνάση μετρά πάνω από τριάντα έτη ζωής και προσφοράς. Εκκινώντας από την διάθεση ανταμοιβής της σκληρής προσπάθειας και της αριστείας σε όλους τους ακαδημαϊκούς τομείς, το Ίδρυμα προσφέρει κάθε χρόνο υποτροφίες σε Έλληνες και αλλοδαπούς αριστούχους, με απώτερο στόχο την προώθηση της γνώσης, της κοινωνικής δικαιοσύνης και του πολιτισμού.

Ο Σύνδεσμος των Υποτρόφων του Ιδρύματος αριθμεί πάνω από 2000 μέλη, συνθέτοντας ένα εντυπωσιακό μωσαϊκό ταλέντου, γνώσης, εμπειρίας και διάθεσης για κοινωνική προσφορά. Η αριστεία, η ηγετική ικανότητα, η καλλιτεχνική έκφραση και η υψηλή επιστημονική κατάρτιση είναι κάποια από τα χαρακτηριστικά αυτής της πολυδιάστατης αλλά και συνεκτικής κοινότητας ανθρώπων.

Με έμπνευση από την προσωπική μας διαδρομή, την εργατικότητα, την φιλοδοξία και τη συλλογική συνείδηση, οι Υπότροφοι - Μέλη του Συνδέσμου θέτουμε ως άμεσο στόχο για τα επόμενα χρόνια, να συνδεθούμε περισσότερο και να χρησιμοποιήσουμε την επαγγελματική μας καταξίωση, τις δεξιότητές μας και τη γνώση μας για να προωθήσουμε  θετικές αλλαγές σε όλους τους τομείς.

Είναι αξίωμά μας ότι η ανώτατη εκπαίδευση αποτελεί μία μακροπρόθεσμη επένδυση για την κοινωνική πρόοδο και την οικονομική ανάπτυξη. Οι Υπότροφοι του Ιδρύματος Ωνάση επιθυμούμε να ανταποδώσουμε την ευκαιρία για γνώση και ατομική πρόοδο που μας προσφέρθηκε, ενισχύοντας τους επαγγελματικούς και κοινωνικούς δεσμούς μεταξύ μας και δημιουργώντας μία ενεργή κοινότητα δράσης και αλληλέγγυας παρέμβασης, αντανακλώντας τα ιδανικά του Ιδρύματος στην Ελλάδα του μέλλοντος.

Προκηρύξεις Επιχορηγήσεων

Το Ίδρυμα, θεσμοθέτησε το 1999 Ειδικό Πρόγραμμα Χορηγιών και Ενισχύσεων των μελών του Συνδέσμου Υποτρόφων, μέσα από το οποίο στηρίζει πλέον πιο συστηματικά την δραστηριότητα των μελών του Συνδέσμου.

Το πρόγραμμα αυτό προκηρύσσεται κάθε χρόνο και προβλέπει: α) την βράβευση και έκδοση μιας διδακτορικής διατριβής που έχει τύχει ιδιαίτερης διάκρισης, β) την επιχορήγηση δύο ερευνητικών προγραμμάτων με κύριο ερευνητή μέλος του Συνδέσμου και γ) την επιχορήγηση ενός επιστημονικού συνεδρίου ή μιας σημαντικής καλλιτεχνικής εκδήλωσης, όπου συμμετέχουν μέλη του Συνδέσμου και - κατά περίπτωση - σημαντικές προσωπικότητες από το εξωτερικό.

Στο πρόγραμμα αυτό έχουν λάβει επιχορήγηση μέχρι το 2010 περίπου 60 μέλη του Συνδέσμου.