Συνέργειες


Ο Σύνδεσμός μας είναι ανοιχτός σε συνεργασίες με φορείς και οργανισμούς που υπηρετούν ένα κοινό όραμα στο χώρο των γραμμάτων, των επιστημών και των τεχνών με στόχο τη διάδοση και ενίσχυση του πολιτισμού.