Περιοδικό ΑΩ


Πιστοί στο σκοπό ίδρυσης του Συνδέσμου επιθυμούμε την κατά το δυνατόν καλύτερη και ευρύτερη ανάδειξη των δραστηριοτήτων των μελών μας αλλά και την σταθερή επικοινωνία τους με το Ίδρυμα Ωνάση. Στο πλαίσιο αυτής της συνεχούς διασύνδεσης, εκδίδουμε το τριμηνιαίο ενημερωτικό περιοδικό με τίτλο ΑΩ, το οποίο κυκλοφορεί και σε ηλεκτρονική μορφή, με πρόσβαση από την ιστοσελίδα του Συνδέσμου και με ειδοποίηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση των αποδεκτών του. Σε ηλεκτρονική μορφή κυκλοφορεί ήδη και η αγγλική έκδοση του περιοδικού για τους αλλοδαπούς υποτρόφους.