< Πίσω

Συνηχήσεις 2018 | Ανοιχτό κάλεσμα


Συνηχήσεις 2018

Ανοιχτό Κάλεσμα προς τα Μέλη του Συνδέσμου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στο πλαίσιο της διοργάνωσης της ετήσιας εκδήλωσης Συνηχήσεις, οι υπότροφοι μουσικοί του Συνδέσμου Υποτρόφων καλούνται να στείλουν προτάσεις για τις Συνηχήσεις 2018 που θα γίνει στη Μικρή Σκηνή της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση την Τετάρτη 30 Μαΐου 2018. 

Προκειμένου να ενταχθεί και να προσαρμοστεί η πρότασή σας στην εκδήλωση, θα χρειαστεί να πληροί κάποιες προϋποθέσεις. Ο κάθε υπότροφος έχει τη δυνατότητα να στείλει μέχρι 2 προτάσεις. Ενδεικτικά αναφέρονται κάποια κριτήρια που είναι επιθυμητό να περιλαμβάνονται στην πρότασή σας.

1.Συμμετοχή αρκετών υποτρόφων 

2.Θεματική σχετική με τον καλλιτεχνικό προγραμματισμό και το ύφος της Στέγης

3. Διάρκεια και περιεχόμενο

  1. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα
  2. Μεμονωμένα έργα μικρότερης διάρκειας που πιθανόν θα μπορούν να ενταχθούν μαζί με άλλα στον προγραμματισμό της εκδήλωσης.

Προθεσμία κατάθεσης Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2018 στην ηλεκτρονική διεύθυνση hsyrou.contact@onassis.org.

Σας ευχαριστούμε και αναμένουμε τις προτάσεις σας!

Φιλικά,

Το Δ.Σ. του Συνδέσμου