< Πίσω

συνεργ ΩΣ πολίτης | δρω. μοιράζομαι. αλλάζω.


 

1η Νοεμβρίου 2016, Πάρκο για το Παιδί και τον Πολιτισμό

Περισσότερες από 30 ομάδες και πρωτοβουλίες ενεργών πολιτών, φορείς και ιδρύματα συμμετείχαν την Τρίτη 1η Νοεμβρίου 2016, στην ημερίδα

«συνεργ ΩΣ πολίτης | δρω. μοιράζομαι. αλλάζω»

που πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα εκδηλώσεων του Μύρτιλλο café και την Αίθουσα πολιτιστικών χρήσεων του ΟΠΑΝΔΑ, στο Πάρκο για το Παιδί και τον Πολιτισμό του Δήμου Αθηναίων.

Την ημερίδα, που ήταν μια πρωτοβουλία της Ένωσης Πολιτών Πλατείας Καλλιγά, συνδιοργάνωσαν το συνΑθηνά του Δήμου Αθηναίων, ο Σύνδεσμος Υποτρόφων του Ιδρύματος Ωνάση και η Ένωση Πολιτών Πλατείας Καλλιγά.

Στόχος της, να περιγράψει και να ενισχύσει το αναπτυσσόμενο ρεύμα δικτύωσης των ενεργών πολιτών και των παρεμβάσεών τους για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και του αστικού περιβάλλοντος, σε τοπικό και υπερτοπικό επίπεδο.

Η διοργάνωση εστίασε ιδιαίτερα στα εργαλεία και τις καλές πρακτικές που τίθενται σήμερα στη διάθεση των ενεργών πολιτών, ώστε να εξελιχθούν, να υποστηρίξουν το έργο τους και να αυξήσουν την επιρροή τους. Και επεδίωξε να αναδειχθούν οι πληροφορίες για τις ευκαιρίες και τις προοπτικές της Κοινωνίας των Πολιτών, όπως αυτές διαμορφώνονται σήμερα τόσο στη χώρα μας όσο και στην Ευρώπη.

Η ημερίδα αναπτύχθηκε σε δύο μέρη, που περιελάμβαναν τοποθετήσεις των συντελεστών και συζήτηση με το κοινό (πρωί), και παράλληλα θεματικά εργαστήρια (απόγευμα).

Το περιεχόμενο της ημερίδας 

Στην κεντρική εισήγηση της ημερίδας, η Αντιδήμαρχος Κοινωνίας των Πολιτών, κ. Αμαλία Ζέπου, παρουσίασε διεξοδικά καλές πρακτικές συνεργασίας των ενεργών πολιτών με τη δημοτική Αρχή, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, προγράμματα συνεργασίας των δημοτικών αρχών μεταξύ τους, αλλά και παραδείγματα ανάπτυξης δικτύων ενεργών πολιτών σε διεθνές επίπεδο. 

Η συζήτηση με θέμα «Δράση από τη βάση. Σκέψεις για το παρόν και το μέλλον των ενεργών πολιτών» επεδίωξε να αναδείξει διαδικασίες και πρακτικές που θα διευκολύνουν και θα ενισχύσουν την επικοινωνία μεταξύ των ομάδων πολιτών, των εκπροσώπων του Δημοσίου (Δήμος/Κοινότητες, Υπηρεσίες) και των ιδιωτικών φορέων/ιδρυμάτων. Κοινή ήταν η διαπίστωση ότι το επίπεδο διάδρασής τους είναι χαμηλό, κάτι που σε μεγάλο βαθμό αποδίδεται στην έλλειψη εμπιστοσύνης αλλά και στην απουσία κουλτούρας συνεργασίας με την «άλλη» πλευρά. Την ίδια στιγμή, διαπιστώθηκε ότι οι σκέψεις, οι προβληματισμοί και το όραμα για την Κοινωνία των Πολιτών είναι κοινά για όλους τους εταίρους. Το σαφές πλαίσιο της συνεργασίας και η μεθοδικότητα, η θέση κοινών στόχων, και η αξιοποίηση καλών πρακτικών κρίθηκαν απαραίτητα προκειμένου να αναπτυχθούν συνέργειες.

Το κοινό συμμετείχε ενεργά στη συζήτηση, αναδεικνύοντας την ανάγκη για επικοινωνία και δικτύωση των ομάδων ενεργών πολιτών σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Τονίστηκε η σημασία της συνεργασίας μεταξύ των ιδιωτικών φορέων που υποστηρίζουν κοινωνικά προσανατολισμένες δράσεις, καθώς και της δημιουργίας ενιαίου πλαισίου για την υποδοχή και υποστήριξη αιτημάτων από τη βάση. Η απλοποίηση κανονισμών και διαδικασιών των δημοσίων φορέων, θα επιτρέψει στον δημόσιο τομέα να γίνει πιο ευέλικτος, και να αναπτύξει τα κατάλληλα αντανακλαστικά για τη διάδραση με τους ενεργούς πολίτες και την ανταπόκριση στα αιτήματά τους.

Τις δυσκολίες ως προς την διαχείριση των νομικών ζητημάτων που ανακύπτουν για την οργάνωση και τη λειτουργία των ομάδων ενεργών πολιτών ανέδειξε το Εργαστήρι «Νομικές μορφές». Παρουσιάστηκαν οι εναλλακτικές νομικές μορφές, με την επισήμανση λύσεων για ομάδες ενεργών πολιτών χωρίς την ίδρυση ειδικού νομικού προσώπου. Καταδείχθηκε η ανάγκη ενιαίας αποσαφήνισης του θεσμικού πλαισίου για θέματα όπως πρόσληψη προσωπικού, πληρωμή εταίρων, εμπορική δραστηριότητα, χορηγίες. Στο πλαίσιο αυτό, προτάθηκε να ληφθεί πρωτοβουλία από το Δήμο ή άλλη αρχή για εκπαίδευση και διαρκή ενημέρωση κάποιων δικηγόρων και λογιστών, δυνητικά με τη χρήση ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας ανάρτησης νομικών πληροφοριών.​

 

Στο Εργαστήρι «Οικονομική βιωσιμότητα», παρουσιάστηκαν οι τρόποι χρηματοδότησης crowdfunding, microfinance σε συνδυασμό με δωρεά, καθώς και η θερμοκοιτίδα κοινωνικών επιχειρήσεων του Δήμου Αθηναίων. Με πραγματικά παραδείγματα, αναλύθηκαν όροι και προϋποθέσεις, και τα βασικά βήματα για την οργάνωση μιας καμπάνιας crowdfunding, καθώς και το πώς αυτή μπορεί να ενταχθεί στις εκάστοτε διαδικασίες. Τέλος, συζητήθηκε πώς μια ομάδα με κοινωνική ή φιλανθρωπική δράση μπορεί να αποκτήσει δικά της έσοδα με βιώσιμες πρακτικές, προκειμένου να χρηματοδοτεί συμπληρωματικά μέρος του έργου της. 

 

Στο Εργαστήρι «Επικοινωνία & Δικτύωση», οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα, μέσα από φανταστικά σενάρια, να μοιραστούν απόψεις και εμπειρίες σχετικά με την επικοινωνία και τις σχέσεις των ενεργών πολιτών με διάφορες ομάδες-στόχους: με γείτονες, με άλλες ομάδες πολιτών, με φορείς του Δημοσίου και με φορείς του εξωτερικού. Περιγράφτηκαν οι μέθοδοι και οι πρακτικές δικτύωσης των ομάδων μέχρι σήμερα, κι έγινε συζήτηση σχετικά με τη χρήση των νέων μέσων που είναι σε θέση σήμερα να υποστηρίξουν αποτελεσματικά την επικοινωνία των ομάδων, εσωτερικά και προς τα έξω.