< Πίσω

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-21


ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΩΝΑΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-21

Το Ίδρυμα Ωνάση στηρίζει τους υποτρόφους του ακόμα και μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους, παραμένοντας στο πλάι τους και στις μετέπειτα επιστημονικές και ερευνητικές τους επιδιώξεις.

Στο πλαίσιο αυτό, ανακοινώνει το 20ο Ειδικό Πρόγραμμα Χορηγιών και Ενισχύσεων σε Μέλη του Συνδέσμου Υποτρόφων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων & Δικαιολογητικών: 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

 

Πληροφορίες για το πρόγραμμα: https://www.onassis.org/el/initiatives/onassis-communities/onassis-scholars-association/support-program