< Πίσω

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016


Το Ίδρυμα, θεσμοθέτησε το 1999 Ειδικό Πρόγραμμα Χορηγιών και Ενισχύσεων των μελών του Συνδέσμου Υποτρόφων, μέσα από το οποίο στηρίζει πλέον πιο συστηματικά την δραστηριότητα των μελών του Συνδέσμου Υποτρόφων.

Το πρόγραμμα αυτό προκηρύσσεται κάθε χρόνο και προβλέπει:

α) την βράβευση και έκδοση μιας διδακτορικής διατριβής που έχει τύχει ιδιαίτερης διάκρισης ή την έκδοση μουσικού έργου σε CD υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκπονηθεί στο πλαίσιο σπουδών που πραγματοποιήθηκαν με υποτροφία του Ιδρύματος

β) την επιχορήγηση δύο ερευνητικών προγραμμάτων με κύριο ερευνητή μέλος του Συνδέσμου και

γ) την επιχορήγηση ενός επιστημονικού συνεδρίου ή μιας σημαντικής καλλιτεχνικής εκδήλωσης, όπου συμμετέχουν μέλη του Συνδέσμου και - κατά περίπτωση - σημαντικές προσωπικότητες από το εξωτερικό.

Στο πρόγραμμα αυτό έχουν λάβει επιχορήγηση μέχρι το 2014 περίπου 75 μέλη του Συνδέσμου.

Πατήστε εδώ για να έχετε πρόσβαση στα αποτελέσματα του Προγράμματος Χορηγιών και Ενισχύσεων Μελών Συνδέσμου Υποτρόφων ακαδημαϊκού έτους 2015-2016.

Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα παρακαλώ να επικοινωνήσετε με την κα Στέλλα Τάτση στο 210 3713 051.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε: 
 


ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 
Αντιπρόσωπος του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης στην Ελλάδα 
Αισχίνου 4 ,105 58 Αθήνα 
Υπεύθυνη: κα Στέλλα Τάτση 
Τηλ. 210 3713 051 
e-mail: statsi.fph@onassis.gr